Huiswerkbeleid & huiswerkklas

 

Huiswerkbeleid

Leerlingen krijgen huiswerk mee van school. We gaan uit van een minimum en een maximum aantal keer huiswerk:

Wij hopen dat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het maken van huiswerk. Ondersteuning van ouders zal vooral liggen in:

Huiswerkklas

Wordt aangevuld. 

Delen: