Schoolregels

 

Schoolregels

Om het met elkaar binnen school en op het schoolplein prettig te hebben, zijn er een aantal regels en afspraken waaraan iedereen zich houdt, bijvoorbeeld:

Als ouder kunt u meehelpen door deze regels ook toe te passen.

Veiligheidsbeleid

Op school wordt er veel aandacht besteed aan het aspect veiligheid, zowel fysieke als de sociale veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. 

Onze preventiemedewerkers Simone Rode en Casmira van der Perk dragen zorg voor het beleid voor fysieke veiligheid en naleving daarvan. De directie draagt zorg voor optimale arbeidsomstandigheden en heeft een RI&E gemaakt. De preventiemedewerkers voeren de RI&E uit en hebben een plan van aanpak opgestelld. 

 

Delen: