Leerlingenaantal

 

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij het leerlingenaantal op maximaal 25 leerlingen per groep gezet. 

Delen: