NPRZ

 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
Obs Nelson Mandela is gevestigd in de Afrikaanderwijk. Via de Children’s Zone wordt geïnvesteerd in deze wijk; uitbreiding van leertijd, huiswerkbegeleiding en verdere uitbreiding van de nulgroepen. De Rotterdam Children’s Zone is een gebied met een doorgaande leerlijn voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die hier opgroeien en naar school gaan. De Rotterdam Children’s Zone, gebaseerd op het in New York ontwikkelde project ‘Harlem Children’s Zone’, is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit is een twintigjarig programma van
Rotterdamse partijen, waaronder scholen, gemeente, bedrijfsleven en het Rijk. Het doel is dat Rotterdam-Zuid in 2030 op het niveau komt van de vier grote Nederlandse steden. Dat er nu een kansrijke generatie opgroeit, die er straks wil blijven wonen. Er wordt gewerkt in alle drie de leefgebieden van het kind: school, thuis en de wijk. Concreet betekent dit dat scholen de status van excellente school willen hebben met de beste leerkrachten en extra 10 uur leertijd aanbieden. De schoolzorgteams bieden op doortastende wijze gezinsondersteuning aan om de leerkrachten op school te ontlasten. Tenslotte is er een veilige en uitdagende leeromgeving buiten school. Om dit te waarborgen zullen zowel professionals als vrijwilligers in de Children’s Zone voor de kinderen, de ouders én henzelf steeds de lat hoog leggen.

Voor meer informatie over het NPRZ-programma klik dan hier.

Dagprogrammering 
Op Obs Nelson Mandela hebben wij een mooi pakket samengesteld om leerlingen uiteindelijk 10 uur extra leertijd te bieden, waarbij de vakken zowel door externe vakleerkrachten (zie onze samenwerkende partners) als door leerkrachten op de eigen school worden gegeven. De dagprogrammering is er voor de groepen 3 tot en met 8. Onder schooltijd worden er verschillende vakken aangeboden. Ook heeft Obs Nelson Mandela ervoor gekozen om leerlingen naschoolse activiteiten aan te bieden.
 

Onder schooltijd  
Groepen Vak/Activiteit
Alle groepen Sport & spel
Alle groepen Gymnastiek (deel van de lessen)
3 t/m 8 Beeldende kunst  
3 t/m 8 Theater 
3 t/m 8 Engels 
3 t/m 8  Extra taal & rekenen
3 t/m 8 Wetenschap & Technologie
3 t/m 6 Eisvrij
3, 4  Voorlezen & verbeelden 
3, 4 Digitale vaardigheden & ICT
1 t/m 4 Muziek
5, 6 (deels) Rekenfaculteit
6, 7 Ondernemersvaardigheden    
6, 7 Politiek & democratie 
6, 7, 8  Studievaardigheden
7, 8  Wereldwijzer 
7, 8 LOB – 21st century skills            

 

Na schooltijd     
Groepen Vak/Activiteit 
3 t/m 8 Studieklas                     
3 t/m 8 Voetbal              
3 t/m 6 Taekwondo
3 t/m 6 Beeldende kunst
3 t/m 6 Theater
5, 6 Gitaarles 
5, 6 Vioolles
7, 8  REBEL
7, 8 Werken als een Paard            
8 Lyceo 

 

Delen: