Imotoriek

 

De school heeft een samenwerking met iMotoriek. Hierdoor beschikken we intern op onze school over een kinderoefentherapeut. Kinderen die een motorische zorgvraag hebben kunnen aangemeld worden bij de kinderoefentherapeut. Wij observeren en onderzoeken op school de motorische ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 en kinderen uit andere groepen waarbij er zorgen zijn over de motorische ontwikkeling.

Mocht er sprake zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling, dan wordt de ouder uitgenodigd op school. In overleg met de ouder kan de behandeling voor het kind op school worden gegeven. Er is toestemming van de ouders nodig en een verwijzing van de huisarts.

Het doel van de behandeling is spelenderwij het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is gericht op de motorische ontwikkeling bij kinderen van0 tot 16 jaar. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

iMotoriek is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en heeft een samenwerking met de school. De therapie wordt intern op school gegeven. Kinderen met een motorische hulpvraag kunnen door de leerkracht en/of ouder worden aangemeld.

Bij uw kind kan het volgende opvallen:

· Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, veters strikken, drinken inschenken, etc.

· Moeite met leesbaar schrijven.

· Valt of struikelt vaak, heeft moeite met het evenwicht.

· Moeizaam meekomen met buitenspelen of tijdens de gymles.

· Moeite met leren fietsen.

· Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen.

· Moeite met het vangen en/of gooien van een bal.

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op hun dagelijks functioneren. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet goed meekomen met hun leeftijdsgenootjes of worden beperkt in hun leerproces op school en daarbuiten.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u dit vinden op onze website: www.imotoriek.nl

Delen: