Lyceo

 

Lyceo heeft als leidend principe 'partner van het onderwijs'. Zij zijn er om scholen te ondersteunen bij de niet-kerntaken. Doordat zij gebruikmaken van huiswerkbegeleiding binnen de school, slagen zij erin optimaal te kunnen aansluiten bij het lesprogramma en de cultuur van de school. Alle leerlingen in de groepen 8 krijgen één keer per week begeleiding vanuit Lyceo. Deze begeleiding is gericht op de hoofdvakken taal en rekenen. Tevens vindt de begeleiding dus in de vertrouwde omgeving van de Nelson Mandela plaats. De vestigingscoördinator van Lyceo is het vaste aanspreekpunt. 

Delen: