Werken Als Een Paard

 

Veel kinderen uit uitdagende stadswijken leven in een kleine wereld en komen hun wijk niet of nauwelijks uit. ‘Werken als een Paard, Na School’ wil hun wereld groter maken en ze zelf hun plek in die wereld laten ontdekken.

De leerlingen volgen 37 weken lang een actief programma vol excursies, opgedeeld in lesmodules (waaronder de modules ‘Samenwerken’, ‘Zorg & Welzijn’, ‘Techniek & Transport’, ‘overheid’, ‘Omgaan met geld’, ‘Kunst & Cultuur’ en ‘Natuur & Milieu’). In elke module is ook aandacht voor loopbaanoriëntatie en aandachttraining. Ook de ouders van de kinderen zijn bij het project betrokken.

De meeste deelnemende kinderen zullen na de basisschool doorstromen naar het vmbo. Ons programma moet ook bijdragen aan een goede overgang naar het vmbo en moet de kinderen stimuleren later de juiste studiekeuzes te maken.

Voor meer informatie, kijk op : www.werkenalseenpaard.nl

Delen: