Historische CITO uitslag!

 
Een bescheiden historisch moment. In ieder geval voor de school zelf. OBS Nelson Mandela heeft tijdens de jongste citotoets het landelijk gemiddelde gescoord. Misschien is dat in Haarlem, Maastricht of Zeist de normaalste zaak van de wereld, in Rotterdam-Zuid is het ronduit grensverleggend.

Gisteren vloeiden er tranen bij de achtste groepers tijdens de afscheidsmusical en vandaag is de blik alweer gericht op het nieuwe hoofdstuk dat na de zomervakantie van start gaat. Want er staat wat te gebeuren in september. De klas heeft op de top van zijn kunnen gepresteerd. Yusuf: 'Ik zou naar de Havo gaan, maar dat wordt nu gymnasium. Ik sta versteld.'

Politicus, advocaat en schrijfster

En zo klinkt de ene na de andere verwonderde reactie in het schoolgebouw aan de Christaan de Wetstraat. Aleyna is 'verbaasd' dat ze naar het vwo gaat. Maar ze is blij, want ze wil dokter worden. Tubanur ziet met datzelfde schooladvies haar kans schoon om haar niet misselijke ambities te verwezenlijken: 'Advocaat, politicus en schrijfster'. Juffrouw Songül Kurt was op haar beurt 'gechoqueerd' toen ze uitslag van 535,7 onder ogen kreeg.

Aleyna en Tubanur vatten het succes kort samen: "We hebben hard gewerkt, extra les gehad en we zijn een geconcentreerde klas." Komt bij dat hun twee juffen hun vak verstaan en de lat hoog leggen. Ze vragen veel van zichzelf en hun leerlingen. Maar de essentie volgens Kurt: "Dat de ouders betrokken zijn. Anders gaat het niet."

Zes uur extra les

Kurt legde zelf ook een bijzondere weg af. Ze verkocht groente op de Afrikaandermarkt, op nauwelijks honderd meter van de school. Maar ze droomde groot en wist wat ze wilde: naar de pabo. Nu leert ze de kinderen dat de wereld groter is dan de Afrikaanderwijk en dat je mag dromen.

Rotterdam-Zuid kampt nog altijd met achterstanden op onderwijsgebied, al worden die kleiner. Veel leerlingen op Zuid krijgen zes uur extra les per week. Dat aantal wordt in de toekomst verhoogd tot tien.

Stijgende lijn

Door gemeente en rijk worden vele miljoenen geïnvesteerd in goed onderwijs in moderne gebouwen. Dat moet onder andere ook 'rijke' ouders verleiden hun kinderen op Rotterdam-Zuid naar school te laten gaan. Nu fietsen er nog elke dag honderden kinderen de Erasmusbrug over naar de andere Maasoever.

Yusuf weet niet of het met álle kinderen van Zuid beter gaat. "Maar met mij wel. Ik zit in een stijgende lijn."

Is er sprake van een trend of is dit slechts een eenmalige 'gouden generatie' op OBS Nelson Mandela? Juffrouw Songül twijfelt even maar neigt naar het eerste. "Ik ga nu met een goed en trots gevoel met vakantie. En na de zomer doe ik weer groep en gaan we er weer vol voor."

Artikel: Rijnmond, 12 juli 2019

Delen: