Aanmelden en inschrijven

 

Hoe en wanneer uw kind aanmelden op onze school?
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

Een schriftelijk inschrijving volgt enkel na een persoonlijk gesprek met een intern begeleider, directie- of MT-lid. Ook wordt er, voordat tot inschrijven wordt overgegaan, altijd eerst contact opgenomen met de huidige school van een leerling (als een kind van basisschool wisselt) of de voorschool (VVE).

Als er bij kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg moet dit door ouders aan ons gemeld worden.

We hanteren op Obs Nelson Mandela de volgende groepsgrootte:

Delen: