Medezeggenschap

 

Medezeggenschap, samen voor het beste onderwijs!

Iedereen die betrokken is bij onze school kan meedenken, meepraten en meebeslissen over ons onderwijsbeleid. Dat noemen we medezeggenschap. Zo werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

Als ouder van een leerling of medewerker kun je meedoen in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting BOOR, het schoolbestuur waar wij deel van uitmaken. In deze animatie leggen we kort uit wat het verschil is en waarom uw mening belangrijk is! 

Onze medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR overlegt regelmatig met de schooldirecteur over belangrijke onderwepen voor de school. Denk bijvoorbeeld aan schooltijden, huisvesting of veiligheid. De leden van de MR worden voor een termijn van 3 jaar gekozen. De samenvattingen van MR-vergaderingen worden in de maandbrief opgenomen en zowel op deze website als in onze eigen schoolapp met ouders gedeeld.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt onderwerpen die alle of een deel van de scholen binnen een sector aangaan. Er zijn binnen stichting BOOR drie sectoren: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. Iedere sector heeft een eigen gmr. De gmr overlegt met het college van het bestuur en/of een bovenschools directeur. De leden van de MR's op de scholen kiezen de leden van de GMR voor een termijn van 3 jaar. 

Meer weten of meedoen? 
Op stichtingboor.nl lees je meer over medezeggenschap. Heb je vragen? Dan kun je altijd terecht bij de directeur. Of mail naar medezeggenschap@stichtingboor.nl. 
 

Delen: