Goed onderwijs

Goed basisonderwijs gaat verder dan enkel het cognitieve (lezen, schrijven en rekenen). Op de obs Nelson Mandela willen wij dat kinderen zich ontwikkelen als sociaal en zelfstandig individu met respect voor zijn of haar omgeving. De wereld verandert continu en daarom zijn wij altijd bezig met veranderingen die nodig zijn om het onderwijs aan te passen op de toekomst. Natuurlijk besteden we veel tijd aan de hoofdvakken taal, lezen en rekenen. Uit onze cijfers blijkt dat wij op de goede weg zijn. Ook besteden wij veel aandacht aan normen en waarden die belangrijk zijn voor het kind om een weg te vinden in deze samenleving. Sport en spel zit in het DNA van onze school. Het leert het kind plezier maken met elkaar, samenwerken en ontwikkelt hij of zij zelfrespect. Zij zijn de toekomst die voor onze wereld moeten gaan zorgen. 

Zoals Nelson Mandela zei:
"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen."
 

Delen: