LeerKRACHT

 

 

Stichting LeerKRACHT

Sinds 2016 werkt Obs Nelson Mandela met de instrumenten van LeerKRACHT. Met de instrumenten van Stichting LeerKRACHT proberen wij een cultuur te creëren van; 

‘Elke dag samen een beetje beter’

De basisaanpak wordt gevormd door 4 leerkracht instrumenten:

Wekelijks gaan de leerkrachten tijdens de bordsessie in gesprek om de doelen van het onderwijs en verbeteracties te bespreken. Dit is bedoeld om open communicatie tussen leerkrachten op gang te brengen en te houden en om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen. Op deze manier leren we van elkaar en innoveren we samen het onderwijs.

Ook houden de kinderen in de groep wekelijks een bordsessie met elkaar. Hierbij delen ze successen met elkaar, stellen ze doelen en verbinden hier acties aan. De stem van de leerling betekent dat wij leerlingen bevragen over bepaalde onderwerpen met betrekking tot de school, het leren en/of het welbevinden. We vragen leerlingen om suggesties om ons onderwijs te kunnen verbeteren. De leerlingen zijn een grote inspiratiebron voor de leerkrachten en tegelijkertijd vergroot het de betrokkenheid van de leerlingen.

Het team maakt ook gebruik van een jaarplanbord. Hier staan speerpunten op waar we als school dit schooljaar aan werken. De doelen die hiervoor worden gesteld passen binnen de kaders van de schoolontwikkeling. Op deze manier bouwen we samen aan de school en leren van en met elkaar. Zo creëren we een cultuur van ‘Samen elke dag een beetje beter’.

Mocht u meer vragen hebben over Stichting Leerkracht spreekt u ons dan aan! Ook kunt u op de website kijken van stichting leerKRACHT: www.stichtingleerkracht.nl

Delen: