Leerlingenzorg

 

Op obs Nelson Mandela volgen wij de ontwikkeling van uw kind en houden wij u hierover ook op de hoogte. Uitgebreide informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5 van de schoolgids. Een paar onderdelen uit hoofdstuk 5 van de schoolgids willen wij hier apart benoemen.
 

Externe zorgaanbieders

Wij werken nauw samen met Logopediepraktijk Afrikaanderwijk-Katendrecht en met iMotoriek. Bij iMotoriek werken kinderoefentherapeuten die kunnen worden ingeschakeld bij motorische zorgvragen. Zowel de logopedistes als de kinderoefentherapeuten zijn één of meerdere dagen op school aanwezig. Hierdoor kunnen we gezamenlijk – ouders, leerkracht en de specialisten – de optimale zorg bieden voor uw kind.
 

Logopedie

Spreken is een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door een logopedist behandeld in samenwerking met de huisarts, specialisten of tandartsen. Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen of stotteren worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben kunt u bij de logopedist terecht. Wat doet de logopedist? De logopedist verleent hulp bij stoornissen voor mondfuncties, adem, stem, taal en horen. Maakt u zich ongerust over het spreken van uw kind, praat daar dan over met de leerkracht of met uw huisarts. Vergoeding logopedist? De kosten voor logopedie, voorgeschreven door de huisarts of specialist, worden door de ziektekostenverzekering vergoed.
 

iMotoriek

De school heeft een samenwerking met iMotoriek. Hierdoor beschikken we intern op onze school over een kinderoefentherapeut. Kinderen die een motorische zorgvraag hebben kunnen aangemeld worden bij de kinderoefentherapeut. Wij observeren en onderzoeken op school de motorische ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 en kinderen uit andere groepen waarbij er zorgen zijn over de motorische ontwikkeling.
Mocht er sprake zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling, dan wordt de ouder uitgenodigd op school. In overleg met de ouder kan de behandeling voor het kind op school worden gegeven. Er is toestemming van de ouders nodig en een verwijzing van de huisarts. Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.
 

Wijkteam 

Via school kunt u ook gebruik maken van het wijkteam. Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. Zo krijgen Rotterdammers snel de hulp die zij nodig hebben, dicht bij huis. Wat doet een wijkteam? Een wijkteammedewerker komt bij de cliënt thuis. Samen bekijken ze wat het probleem precies is en welke oplossingen er zijn. De wijkteammedewerker bekijkt opnieuw wat de cliënt zelf kan doen en of er iemand in de omgeving is die kan helpen. Als de hulpvraag te ingewikkeld is, dan biedt het wijkteam zelf hulp. Het wijkteam kan ook specialistische hulp of langdurige ondersteuning inschakelen. De wijkteammedewerkers hebben elk hun eigen specialisme en werken nauw met elkaar samen.

De school, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de huisarts kunnen Rotterdammers doorverwijzen naar het wijkteam. Mensen kunnen het wijkteam dus niet zelf benaderen. Vaak wordt de wijkteammedewerker die als eerste contact legt met de cliënt, ook daarna zijn vaste aanspreekpunt. De wijkteammedewerker onderhoudt dan ook het contact met eventuele andere hulpverleners. De wijkteammedewerkers werken als coach, maatschappelijk werker, consulent of als wijkverpleegkundige. In een wijkteam werken medewerkers met elk hun eigen specialisme, bijvoorbeeld op het gebied van:

Wanneer u gebruik wenst te maken van het wijkteam meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind. Zij zal zorgen dat de schoolmaatschappelijk werker u helpt bij de doorverwijzing.
 

Het CJG bij u in de buurt

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school een jeugdverpleegkundige verbonden. Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM. Ook in groep 7 nodigt het CJG u en uw kind uit voor een afspraak op school of op het CJG. U heeft dan een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG. Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

De jeugdverpleegkundige op onze school is Mina elBouchtaoui, zij is werkzaam bij het CJG bij u in de buurt: CJG Feijenoord Maashaven Maashaven O.Z 218 3072 HS Rotterdam Tel. 010 444606 Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wil, bieden zij u en uw kind (van 9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.

Meer informatie Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgrijnmond.nl
 

Schoolmaatschappelijk werk

Susanna Ricci is de schoolmaatschappelijk werker op onze school. Een schoolmaatschappelijk werker is geen juf, ze geeft geen les. Wel heeft de schoolmaatschappelijk werker haar werkplek in school en is dus goed bereikbaar. Het werk van de schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van de zorgstructuur. Ze werkt samen met de school en vooral met onze intern begeleider Ariëtte de Bruijn.

De schoolmaatschappelijk werker is er voor het welzijn van het kind. Belangrijk is dat een kind zich lekker voelt, goed groeit, niet wordt gepest, vriendjes en vriendinnetjes heeft en dat een kind zich goed ontwikkelt. Daarnaast wordt ook naar de leerprestaties van het kind gekeken. Met de meeste kinderen in het basisonderwijs gaat het gewoon goed. Sommige kinderen vallen op, omdat hun ontwikkeling niet goed verloopt. Dat wordt vaak het eerst op school opgemerkt.

Als het niet goed gaat met het kind, kijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met de school en de ouders wat het probleem is én naar de oorzaak van het probleem. Als daar duidelijkheid over is, kan de schoolmaatschappelijk werker het kind samen met de ouders of de school verder helpen door bijvoorbeeld kortdurende hulpverlening of begeleiding aan ouders en/of kind.

De schoolmaatschappelijk werker kan het kind en de ouders doorverwijzen naar passende hulp – waaronder het wijkteam – als dat nodig is. De ouders spelen altijd een grote rol, omdat zij hun kind het beste kennen. De hulp van de schoolmaatschappelijk werker is vertrouwelijk en gratis. Susanna is maandag aanwezig op de locatie Christiaan de Wet en vrijdagochtend op de locatie Joubert.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van de Nelson Mandela. 

 

Delen: