Driehoek

 

De driehoek

Wij, als school, kunnen niet functioneren als er geen goede samenwerking en verstandhouding is tussen leerling, ouders en school. We doen het samen! Op de Obs Nelson Mandela is iedereen welkom. We hebben om die samenwerking en verstandhouding goed te laten verlopen natuurlijk ook regels. De regels zijn opgesteld met als uitgangspunt het kind. Ouders hebben volgens ons ook echt een taak in het leerproces. Wij staan dan ook altijd voor het kind en de ouders klaar als er belemmeringen zijn om deze belangrijke taak voor ouders uit te voeren. Op deze wijze kunnen wij samen, kind-ouders-leerkrachten, het kind de beste en juiste uitgangspositie geven om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig, volwaardig lid van onze multiculturele samenleving. 

 

Delen: