Huiswerkbeleid

 

Huiswerkbeleid

Leerlingen krijgen huiswerk mee van school. We gaan uit van een minimum en een maximum aantal keer huiswerk:

In de onderbouw krijgen de leerlingen voor het eerst huiswerk mee. De leerlingen leren hier voor het eerst omgaan met huiswerk.
In de middenbouw krijgen de leerlingen 1 tot 2 keer huiswerk mee naar huis om te leren of maken.
In de bovenbouw wordt het huiswerk uitgebreid, bestaande uit oefenstof/leerstof/ presentaties, inclusief het gebruik van agenda’s.

Wij hopen dat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het maken van huiswerk. Hoe kan u uw kind ondersteunen bij het huiswerk?:

Wilt u meer informatie over ons huiswerkbeleid? Druk hier om het huiswerkprotocol te openen. 

Delen: