Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Het belang van ouderbetrokkenheid 3.0

Wij vinden het belangrijk dat ouders of verzorgers bij onze school betrokken zijn en proberen dan ook om de contacten zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor krijgen wij adviezen van het CPS. Ouders en leerkrachten nemen samen deel in een regiegroep om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Wij werken – net als de overige scholen in de Afrikaanderwijk – op school met een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat beschreven wat er van kinderen, ouders en leerkrachten verwacht mag worden, aangevuld met suggesties om hier samen aan te werken.

Naast de informatieavond, kennismakingsgesprekken en de rapportbesprekingen zijn er meerdere momenten tot contact mogelijk en naar onze mening noodzakelijk. Het samen eens zijn over de mogelijkheden van uw kind, bijvoorbeeld over het leren, over het gedrag en over de opvoeding, heeft voor elk kind een positieve invloed.

Ook vinden wij het heel belangrijk dat u actief op school meehelpt bij diverse activiteiten. De oudercommissie probeert samen met het team en de ouderconsulenten de ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school.We denken hierbij aan:

Om gericht invulling te geven aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is er een ouderbeleidsplan welke jaarlijks wordt geactualiseerd. Wij willen hierin tot uitdrukking brengen dat onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school en ouders.

In dit ouderbeleidsplan is ook aan activiteiten voor onze ouders gedacht.
In onze kalender kunt u precies zien wanneer er activiteiten worden georganiseerd.De school werkt samen met twee medewerkers Ouderbetrokkenheid.

Aan de locatie Christiaan de Wet is dat Joke Broekhuizen.
Aan de locatie Joubert is dat Nuriye Firat.

Inloop

Op beide locaties zijn er inlooptijden waarop ouders in de klas een kijkje kunnen nemen. Via de leerkracht krijgt u hier bericht over. De bedoeling hiervan is dat u samen met uw kind een werkje maakt en uw kind ondersteunt, zodat u inzicht krijgt in hoe en wat er in de klas wordt aangeboden.

Wilt u iets weten of vragen of bent u gewoon benieuwd wat we doen? Kom naar ons toe.

Delen: