Visie & Missie

 

Missie

Wij willen als school er alles aan doen om ieder kind de beste uitgangspositie te geven om zich te ontwikkelen als zelfstandig, volwaardig lid van onze multiculturele samenleving. 
 

Visie 

Eén van de beste PO scholen van Rotterdam-Zuid worden en op deze manier ook bij te dragen aan het imago en de toekomst van de kinderen en de Afrikaanderwijk. 

Kernwaarden

 
Wij Zijn APPIE!  

Anders
Iedereen is anders en dat maakt iedereen uniek. Iedereen mag ook anders zijn en dat respecteren wij van elkaar. Elk kind leert dan ook op zijn eigen manier en tempo. 

Persoonlijk
Wij willen iedereen leren kennen: het kind, de ouders en de omgeving. Wij geven persoonlijk les in klassikaal verband. Iedereen is een persoonlijkheid (anders en uniek). 

Probleemoplossend
Wij geloven dat er voor elk probleem een oplossing bestaat, anders bestaat het probleem niet. Wij leren de kinderen om met vragen en problemen om te gaan. 

Innovatief
Wij zijn innovatief in ons onderwijs: de samenleving verander permanent, dus innovatief zijn is een voorwaarde. Wij stimuleren onze leerlingen dan ook om anders en innovatief naar vragen en problemen te kijken. Zij kunnen zo later veel beter met veranderingen in de wereld omgaan. 

Effectief 
Wij zijn effectief, omdat ons onderwijs de leerling opleidt en begeleidt voor de wereld van morgen. Op school leren wij de leerlingen vaardigheden, zodat ze het nu en later kunnen gebruiken. Wij leren de kinderen ook om hun leven lang te blijven leren. 

Obs Nelson Mandela is een multiculturele school die:

Delen: