Visie & Missie

 

Wij geloven dat iedereen anders is en dat met respect voor elkaar onze wereld een prachtige is! Wij willen dat onze kinderen zelfstandige, volwaardige leden van de multiculturele samenleving worden. 

Wij beloven u dan ook dat wij er als school alles aan doen om ieder kind de beste en juiste uitgangspositie te geven om zich te ontwikkelen als zelfstandig, volwaardig lid van onze multiculturele samenleving. 

Wij doen dit zelf door anderen te respecteren, maar ook de kinderen te leren – om binnen een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers van de school – elkaar te respecteren. Wij kijken naar de individuele talenten van de leerling en hoe de leerling deze talenten kan gebruiken om een toekomst op te bouwen. 

Obs Nelson Mandela is een multiculturele school die:

Onze kernwaarden zijn:

 
Wij Zijn:       
Anders
Persoonlijk
Probleemoplossend
Innovatief
Effectief   

Iedereen is anders en dat maakt iedereen uniek. Iedereen mag ook anders zijn en dat respecteren wij van elkaar. Elk kind leert dan ook op zijn eigen manier en tempo. 

Wij willen iedereen leren kennen: het kind, de ouders en de omgeving. Wij geven persoonlijk les in klassikaal verband. Iedereen is een persoonlijkheid (anders en uniek). 

Wij geloven dat er voor elk probleem een oplossing bestaat, anders bestaat het probleem niet. Wij leren de kinderen om met vragen en problemen om te gaan. 

Delen: