Peuterschool

 

Al meerdere jaren werkt onze school samen met Peuter & Co voor de peuters van 2 tot 4 jaar. Deze samenwerking heeft er inmiddels toe geleid dat we met een doorgaande lijn werken, zodat we de kinderen van 2 tot en met 12 jaar kunnen volgen in hun ontwikkeling.
 
Elke peuter krijgt overal in Rotterdam hetzelfde kwalitatief hoog onderwijs op 2 en 3-jarige leeftijd. Elke kind heeft recht op 6 uur onderwijs tegen een inkomensafhankelijke bijdrage. Kinderen uit doelgroepen krijgen nog 6 uur extra gratis onderwijs vanaf 2 jaar en 3 maanden.
 
Een peutergroep wordt geleid door 1 HBO medewerker en 1 MBO medewerker, vaak aangevuld met een stagiaire.
 
De peuterschool en de groepen 1 en 2 van onze school werken beiden met het observatiesysteem KIJK! zodat de opgebouwde informatie kan worden meegenomen naar de basisschool.
 
Ouders worden reeds vanaf de peuterschool nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind door de inzet van de pedagogisch medewerkers en onze medewerkers ouderbetrokkenheid. De onderwijsondersteunende houding van de ouders wordt hierdoor al vroeg bereikt. Iedere ochtend en middag is er een spelinloop van 15 minuten voor de ouders. De peuterschool werkt met Thuis in Taal net als de groepen 1 en 2 van onze school.
 
Hoewel wij nauw samen werken met Peuter & Co zijn we wel twee losse organisaties. Voor meer informatie over De Rotterdamse Peuterschool (van Peuter & Co) verwijzen wij u naar de website
 

Delen: